تمیز-کردن-کفپوش-با-سرکه

تمیز کردن کفپوش با سرکه‌

سرکه‌ی سفید یک شوینده‌ی طبیعی است که ۹۹٪ باکتری‌ها، ۹۰٪ ویروس‌ها و ۸۲٪ کپک‌ها را از بین می‌برد. هم‌چنین کثیفی و جرم را به‌خوبی تمیز می‌کند و بوبر بسیار خوبی هم است. علاوه بر همه‌ی این‌ها، ارزان است و در ادامه مطلب