نظافت منزل توسط خانم یا آقا؟ مسله این است. همانطور که در مقاله های گذشته ذکر کردیم نظافت یکی از مهمترین عوامل سلامت خانواده میباشد که رابطه مستقیم با سلامت روح و جسم خانواده دارد . نظافتچی ها افراد بسیار مورد احترامی هستند، در برخی از موارد بسیاری از افراد برای امرار معاش خود نیاز به شغل دارند که در این بین بسیاری نظافتچی بودن را انتخاب میکنند که بسیار مورد احترام میباشد. نظافتچی ها اصولا به دو دسته تقسیم میگردنند نظافتچی آقا و نظافتچی خانم این افراد پس از استخدام در شرکت ها و دیدن تعالیمات مورد نیاز در ضمینه نظافتی خود به محل های مورد استفاده خود اعزام میشوند اما ما در چه مواردی به نظافتچی خانم و یا آقا نیازمندیم؟

نظافت در شرح کاری خود دسته بندی های مختلفی دارد ولی به طور کلی میتوان نظافت را به دو دسته سنگین و نمیه سنگین تقسیم نمود.

نظافت های سنگین

منظور از نظافت سنگین کارهای هستند که نیاز به وجود یک نظافتچی آقا را دارند مانند شستشوی درب پارکینگ، نظافت راه پله، جابه جا کردن وسایل سنگین در این نوع نظافت شرکت ارائه دهنده خدمات نظافت با توجه به خدمات درخواستی از سوی مشتری اقدام به استخدام نظافتچی مورد نیاز خود کرده و شروع به آموزش شخص در ضمینه مورد نیاز خود میکند و سپس شخص را برای ارائه خدمات نظافتی خود اعزام میدارد. به همین دلیل است که در این نوع دسته بندی از نظافتچی آقا استفاده میگردد.

نظافت های نیمه سنگین

در این نوع نظافت منظور بر کارهایی است که نیاز به یک نظافتچی آقا نبوده و در آن ما نیاز به یک نظافتچی خانم داریم و نظافت منزل توسط خانم بسیار مناسبتر انجام میشود، مانند شستشوی ظروف و چیدمان ظروف در جای خود و یا آشپزی در ضمینه غذا های ایرانی و یا خارجی و در برخی از موارد چیدمان منزل در این موارد است که ما نیاز به یک نظافتچی خانم خواهیم داشت زیرا این موارد نیاز به ظرافت و سلیقه است که با توجه به آنها خانم ها در این مورد بسیار بهتر از اقایان عملکرد مناسبی را دارا میباشند در این مورد نیز شرکت با توجه به نیاز های خود در موارد بالا اقدام به استخدام نظافتچی خانم متعهد نموده و پس از آموزش های مورد نیاز در این ضمینه اقدام به ارسال شخص به محل نظافت خود میکند.